Back to Top

Teambuilding aktiviteter, rapelling, friluftsture samt kano- og kajakoudlejning og events

Leje- og betalingsbetingelser

Leje + depositum 500 kr. betales ved afhentning af kanoen.

Lejekontrakt sendes til lejer umiddelbart efter bestilling og skal så vidt muligt returneres indenfor en uge til udlejer.

Ved underskrift af lejekontrakt står man inde for nedenstående lejebetingelser:

Skoler/institutioner:


Bestillinger foretages i Skolens/Institutionens navn og adresse.
Den ansvarlige kontaktpersons navn, og skolens EAN-lokationsnummer (13 cifre) oplyses samtidigt ved bestilling.

Lejebetingelser
Kanoen udleveres normalt fra kl. 08.00 med mindre andet er aftalt.
Hvis kanoen skal afhentes, skal den være på det aftalte slutsted senest kl. 16.00 med mindre andet er aftalt.

Såfremt kanoen afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.

Redningsveste i korrekt størrelse SKAL BENYTTES, da redningsveste er påbudt ved lov.

Lejer er ansvarlig for evt. skader, som forvoldes over for kano og udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør.

Lejer kan blive afvist, hvis der medbringes større mængder alkohol, ghettoblastere, hunde eller hvis de i øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller bredejere.

For evt. skader på dig selv eller dine ejendele under turen, har Friluftsvejlederen.dk ingen erstatningspligt.
For evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
For at undgå forbytning og tyveri af kano og materiel, ved ankomst til overnatningsstederne, bedes I altid sørge for at lægge kanoen på land om natten samt medtage padler og veste til teltet.

Såfremt slutstedet ændres i forhold til det, i kontrakten aftalte, bedes I venligst kontakte os pr. telefon, senest slutdagen kl. 12.00.
Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerhedsmæssige grunde absolut IKKE bruges til at sidde på.
Kanoen må ikke sejles på havet medmindre andet er aftalt.

Underskrift af lejekontrakt er en bekræftelse på, at lejer har gjort sig bekendt med de af myndighederne opstillede sejladsregler på den valgte å.