Back to Top

Teambuilding aktiviteter, rapelling, friluftsture samt kano- og kajakoudlejning og events

Hvad er en Friluftsvejleder

Ud over interesse og erfaring i udeliv har en Friluftsvejleder under uddannelsen arbejdet med følgende områder:

Pædagogiske, didaktiske, metodiske og socialpsykologiske problemstillinger omkring friluftsliv, friluftsaktiviteter og formidling af friluftsliv.

Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og egenart set ud fra et dansk perspektiv.

Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.

Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Uddannelsen skaber en praktisk og teoretisk forståelsesramme for underviserens og formidlerens rolle i relation til friluftsliv.

Gennem fag som bl.a. naturkendskab, fysiologi, pædagogik og didaktik samt meget kropslige og sansemæssige naturoplevelser, får du indsigt i, hvordan fritidslivet kan udfoldes i det sociale spændingsfelt mellem gruppen og den enkelte

En Friluftsvejler er en formidler af oplevelser og aktiviteter i og med naturen.
Ofte med et pædagogisk mål med udvikling for øje.

Det pædagogiske mål i forhold til friluftsliv:

oplevelse for den enkelte

udfordring af den enkeltes (fysiske og psykiske) grænser

Sociale relationer

udvikling af gruppen – teambuilding

indlæring af centrale teknikker i friluftslivet

læring om naturforhold

miljøbevidsthed

almen dannelse – demokratisk forståelse